Upgrade Ilmu Kepimpinan Anda.

Aplikasi Hadith Psikologi

Khas Untuk

(Panduan Dalam Halaman Website.)

Dalam panduan Aplikasi Hadith Psikologi untuk Pemimpin ini, anda akan belajar:

"Kejayaan Organisasi @ Syarikat Bergantung Kepada Gaya Kepimpinan Yang Digunakan."

Nabi membawakan kebaikan kepada penduduk seluruh dunia, bukan hanya kepada umat Islam sahaja. Banyak ilmu kepimpinan yang beliau ajarkan dapat dipraktikkan oleh orang-orang Islam dan juga orang-orang bukan Islam.

Buku ini menerangkan prinsip, strategi, teknik, dan SOP-SOP yang digali daripada hadith-hadith yang mempunyai elemen psikologi di dalamnya, dan bagaimana elemen-elemen itu dapat diaplikasi.

Prinsip, strategi, teknik, dan SOP-SOP kepimpinan gaya Nabi dapat dikumpulkan ke dalam 2 kategori:

KATEGORI 1

Dalam kategori ini adalah amalan-amalan, rutin dan ritual yang dilakukan oleh Nabi sebagai pemimpin yang beragama Islam. 

Dari sudut aplikasinya, amalan-amalan, rutin dan ritual itu adalah khusus untuk ketua-ketua yang beragama Islam sahaja.

Buku-buku kepimpinan gaya Nabi yang ditulis oleh golongan agamawan fokus menerangkan amalan, rutin dan ritual dalam kategori ini. 

Buku-buku itu hanya relevan kepada pemimpin dan ketua-tua yang beragama Islam sahaja.

KATEGORI 2

Dalam kategori ini adalah prinsip, strategi, teknik, dan SOP-SOP gaya Nabi yang bersifat universal, yang dapat berdiri sendiri, yang tidak perlu dikaitkan dengan iman dan akidah.

Prinsip, strategi, teknik, dan SOP-SOP dalam kategori ini dapat dipisahkan daripada kepercayaan spiritual. 

Sesiapa sahaja dapat mengaplikasi prinsip, strategi, teknik, dan SOP-SOP itu. Orang bukan Islam pun dapat menggunakannya dengan mudah sekali.

Jika pemimpin dan ketua hanya mengaplikasi prinsip, strategi, teknik, dan SOP-SOP dalam kategori ini sahaja pun dia sudah mampu memimpin organisasinya secara efektif.

Buku ini fokus menerangkan prinsip, strategi, teknik, dan SOP-SOP dalam kepimpinan gaya Nabi yang bersifat universal.

Dalam Panduan Ini, Ada 34 Bab Dengan Penerangan Yang Sangat Teliti Supaya Anda Mudah Faham.

ISU SEMASA
Isu staff tidak mematuhi peraturan waktu kerja dan datang kerja lewat adalah isu yang sangat banyak berlaku. Bagi mengatasi isu datang lewat, pelbagai cara dicipta, namun bagi sesetengah pekerja cara-cara itu tidak juga efektif. Sebagai contoh, ada staff yang sanggup gajinya dipotong, bagi mereka itu tak apa-apa.


Dalam sebuah hadith, diceritakan suatu peristiwa di mana seorang lelaki melakukan tiga kesalahan melanggar SOP kerja, tetapi Nabi tidak sebut langsung tiga kesalahannya itu. Pada waktu yang sama, selain melanggar SOP kerja, lelaki itu ada melakukan suatu perbuatan yang baik. Nabi tidak menegur kesalahannya, sebaliknya Nabi memuji perbuatannya betul itu.

Pada masa ini isu akhlak buruk dan pergaulan bebas dalam kalangan muda-mudi menjadi salah satu isu yang sentiasa diperkatakan oleh pemimpin masyarakat, guru-guru, para pendakwah dan ibu bapa. Pelbagai usaha dijalankan bagi menangani gejala ini, termasuklah mencipta undang-undang dan hukuman bagi menghukum pesalah akhlak, namun jumlah kesalahan bukannya menurun malah makin terus menaik.

Dalam sebuah hadith, Nabi menunjukkan cara yang betul menyantuni seorang pemuda yang pernah melakukan kesalahan peribadi jenis yang tiada hukumannya di dunia. Pemuda itu telah mengaku sendiri dia pernah bercumbu di luar nikah secara bersembunyi dengan seorang perempuan di pinggir kota Madinah.

Kita selalu mendengar orang bercakap, “Jangan double standard!” Maksud double standard, kita tidak boleh mempunyai dua standard, di mana untuk diri kita sendiri kita mengamalkan satu standard lain, manakala untuk orang lain kita mahu mereka mengamalkan standard lain. Itu yang disebut double standard. 

Dalam sebuah hadith, ada ditunjukkan bahawa Nabi Muhammad mengamalkan prinsip double standard. Beliau mempunyai satu standard untuk diri beliau sendiri, pada waktu yang sama beliau mengizinkan orang lain mempunyai standardnya sendiri.

Salah satu tugas dan tanggung jawab ketua dan pemimpin adalah memperbaiki sikap dan tingkah laku anak-anak buahnya. Maksudnya, sekali-sekala ketua perlu menegur apabila melihat anak buahnya melakukan perkara yang tidak bagus.

Pada masa ini rata-rata ketua percaya bahawa kesilapan dan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak buahnya wajib ditegur. Mereka yakin menegur adalah cara yang betul bagi memperbaiki akhlak anak-anak buahnya. Mereka berpegang pada prinsip ‘amar makruf, nahi mungkar’ atau ‘suruh yang baik, tegah yang buruk’.

Menegur adalah tugas yang sukar. Risiko sosialnya banyak. Risiko yang paling serius adalah rosaknya hubungan baik. 

Pada masa ini persaingan sangat sengit. Syarikat gergasi yang sudah berusia lebih 100 tahun pun dapat ditewaskan oleh syarikat-syarikat yang ditubuhkan oleh anak-anak muda. Organisasi maju dan berkembang apabila kaki tangannya berfikir secara kreatif dan inovatif. 

Inilah kekuatan syarikat anak-anak muda. Mereka mencipta idea-idea yang kreatif dan inovatif. Tugas pemimpin organisasi adalah mendorong anak-anak buahnya supaya berani bercakap dan mengemukakan idea-idea mereka.

Tugas berfikir dan mencipta idea-idea baru adalah tugas yang sesuai diserahkan kepada staff ataupun orang bawahan. Namun sikap dominan pengerusi menysuarat boleh membantutkan proses berfikir secara kreatif para anggota mesyuarat.

Dalam suatu hadith Nabi menunjukkan cara yang betul supaya anak-anak buah suka membantu menyelesaikan masalah teknikal.

Pada masa ini golongan orang yang ‘baik-baik’ menjauhi golongan pendosa. Jangankan dengan pendosa besar, dengan pendosa kecil pun mereka tidak bergaul rapat dan mesra. Golongan orang baik-baik bercakap kepada golongan orang bukan baik-baik dari jarak jauh-jauh sahaja.

Mereka itu berdakwah kepada golongan pendosa, tetapi mereka berdakwah dari atas pentas, dengan berdiri di belakang rostrum, memegang mikrofon, bercakap di dalam konti radio, bercakap di depan kamera studio televisyen, terbaru mereka belajar bercakap live dalam media sosial. Mereka tidak duduk semeja sambil minum kopi dan bergurau senda dengan golongan pendosa.

Ada sebuah hadith yang di dalamnya terkandung laporan bagaimana seorang penagih arak selalu membuat Nabi ketawa. Diibaratkan dalam bahasa sekarang, mereka duduk semeja dan berbual-bual sambil minum kopi dan bergurau senda.

Tugas utama pemimpin dan ketua adalah mendorong anak-anak buahnya supaya mereka mahu berubah menjadi individu yang lebih baik. Itu adalah ciri gaya kepimpinan transformasi iaitu gaya kepimpinan yang paling baik dan berkesan.

Kepimpinan transformasi itu ibarat tugas mendorong pipit supaya berubah menjadi helang, ataupun mendorong keldai supaya berubah menjadi kuda. 

Dari Sudut Apa Yang Dikaji Oleh Penulis?

Disebabkan sudah banyak buku terbitan agamawan mengenai kepimpinan Nabi. Oleh itu, apa lagi yang dikaji oleh penulis yang membuatkan pembaca boeh mendapat ilmu baru dari sudut pandang yang lain?

Dalam video ini, penulis panduan Lead Like Muhammad iaitu Puan Ainon Mohd, Chairman PTS Media Group Sdn Bhd memberi penerangan yang sangat menarik. 

Ada 3 Bahagian Huraian Yang Dikupas Bagi Setiap Bab.

Isu Semasa

Puan Ainon menerangkan isu semasa mengenai kepimpinan yang berlaku dalam organisasi.

Hadith Pilihan

Puan Ainon menghurai hadith yang berkaitan yang menyelesaikan masalah isu semasa yang berlaku.

Aplikasi & SOP

Puan Ainon menerangkan cara aplikasi hadith & SOP yang bersesuaian dengan keadaan sekarang.

PERCUMA Sesi Zoom Bersama Puan Ainon.

Kami faham mungkin anda kurang faham @ kefahaman anda lain dari yang sepatutnya. Oleh itu, kami akan beri sesi Zoom bersama Puan Ainon Mohd. 

Dengan harapan, anda boleh dapat kefahaman yang lebih tepat. Seterusnya, dapat mengaplikasikan dalam organisasi @ syarikat anda. 

BACA HAMPIR 35 BAB DAN AKAN BERTAMBAH DARI
MASA KE SEMASA SEKARANG