BLOG Lead like muhammad

Puan Ainon menulis artikel mengenai kepimpinan gaya Nabi Muhammad berdasarkan analisa hadith yang dilakukan.