Video Penerangan

Kami terangkan lebih mendalam mengenai prinsip dan teknik aplikasi kepimpinan gaya Nabi dengan video. Semoga dengan usaha ini, anda lebih mudah untuk faham dan terus buat.

Bagaimana Kaedah Untuk Menjadi Pemimpin Yang Disenangi Anak Buah?

Bagaimana Seorang Ketua Menguruskan Krisis & Kesilapan Anak Buah?

Bagaimana Seorang Pemimpin Yang Menaikkan Motivasi Anak Buah Mereka?

Bagaimana Seorang Pemimpin Yang Memberi Inspirasi Kepada Anak Buah?

Bagaimana Kaedah Mendorong Anak Buah Menyelesaikan Isu Operasi Sendiri?

Bagaimana Teknik Mudah Menurunkan Kuasa Kepada Anak Buah?